Ženy v podnikaní

Fenomén podnikania stále ovláda celý svet. Dokonca ani strašiaca finančná kríza ho doposiaľ nepoložila na kolená.

Už od nepamäti sa muži vrhali do obchodovania, pričom vždy vedeli ako ponúknuť tovary či služby a s dúškami risku pritom zarobiť, aby uživili svoje rodiny. Vývoj však priniesol mnoho zmien spojených s postavením ženy, ktorá už dlhšie neplní iba rolu matky. Ženy začali oveľa častejšie prejavovať potrebu slobody, bojovnosti a rozhodovania sa o vlastných životoch. Teda i nežné pohlavia začali preukazovať svoju silu a schopnosť zosúladiť osobný i pracovný život. Stáročné stereotypy, ktoré sa u žien prirodzene vyvinuli sú už dávno pasé. Veď už priekopníčky podnikania ukázali, že i citovo založené ženy s využitím svojej neomylnej intuície vedia robiť obchody storočia.

Máte šéfa, ktorý vás brzdí? A vy pritom máte skvelé nápady, no bez možnosti prejaviť sa? Koľkokrát ste sa pohrávali s myšlienkou vziať prácu do vlastných rúk? Otvoriť si butik, kaderníctvo či predávať bio zeleninu a nakoniec ste to bez úsilia len tak vzdali? Možno ste nemali odvahu alebo vhodné zázemie pre podnikanie, pretože inak by ste dnes už uvažovali o tom, ako rozšíriť svoju ponuku prípadne ako preniknúť na zahraničný trh. Všetky tieto sny však sú zrealizovateľné, no vyžadujú si určitú schopnosť – podnikavého ducha. Pretože my ženy sme prostredníctvom citu a rozumu už dokázali veľké veci. Stali sme sa sebavedomejšími a ekonomicky nezávislými. No dokázali sme, že zároveň vieme svoj čas spravodlivo deliť medzi prácu a rodinu. Nikdy by sme však nemali svojou neprítomnosťou ukrajovať z rodinnej pohody, nakoľko sme stále i matkami teda tmelom rodiny. A práve manažovanie svojho pracovného času je nesmiernou výhodou u podnikavých žien. Pružná pracovná doba, možnosť prispôsobiť si voľno krúžkom, výletom či prázdninám svojich ratolestí by vedela oceniť nejedna žena. Ďalším neoddeliteľným momentom podnikania žien je určite finančná sloboda. Zaplatené účty, možnosť dopriať si dovolenku za odvedenú prácu či lepšie bývanie je veľkou motiváciou, prečo sa do podnikania vrhnúť. A najmä v súčasnej dobe rozvodov, kedy sa nechcene stávame živiteľkami rodiny. Pocit hrdosti a zároveň pokory z dobre zvládnutého obchodu je určite najlepším zadosťučinením, ako pre mužov, tak i pre ženy.

Každoročne zvyšujúci sa počet žien v sfére podnikania je neoblomným symbolom odvahy, ale aj rastúcej perspektívy ženského úspechu. Pozrime sa na ženy v politike. Tie denne na vedúcich pozíciách preukazujú svoju ambicióznosť a húževnatosť. Ak máte sen alebo myšlienku, ktorú je možné vytvarovať do reálnych tvarov, nečakajte na zázrak. Nepodceňujte svoje schopnosti a neuspokojujte sa iba s tým čo máte. Ste silné, životom ostrieľané, s prirodzene vyvinutými organizačnými schopnosťami prameniacimi v starostlivosti o rodinu, tak to využite vo svoj prospech najviac ako je to možné. A práve podnikateľská náruč vám poskytne možnosti vlastnej realizácie smerujúcej k prosperite a zmysluplnému životu.