Poskytujeme profesionálny koučing pre jednotlivcov alebo organizácie.

Chýba vám motivácia, nadšenie, neviete si poradiť s problémami vo svojom živote? Nie ste spokojná s tým, ako sa vám darí? Stojíte pred dilemou, ktorá vás paralyzuje? Nežijete podľa seba, ale podľa druhých? Máte nízku sebadôveru a vôbec si neveríte? Chýba vám odvaha a motivácia? Neustále pociťujete strach, neveríte si, podceňujete sa, ste nespokojná so sebou i s druhými?

Je čas na zmenu. Obráťte sa na nás

Poskytujeme profesionálny koučing pre jednotlivcov alebo organizácie.

Sprevádzame a podporujeme ženy, ktoré majú záujem o rozvíjanie osobného potenciálu. Pomáhame ženám nájsť vlastnú silu, vedome robiť vlastné rozhodnutia a slobodne žiť autentický život – či už ako podnikateľka, partnerka alebo mama.
Poskytujeme osobný i profesijný koučing. Budeme vás sprevádzať na ceste k dosiahnutiu vašich cieľov. Dokážem vám pomôcť odkryť skrytý potenciál a silu, ktorá je vo VÁS! Kouč je tu pre vás – ponúkne vám oporu, podporu, motiváciu, inšpiráciu.

Podľa International Coach Federation
„Profesionálni koučovia vytvárajú trvalé partnerstvá zamerané na pomoc klientom plniť rozhodnutia v osobnom a profesionálnom živote. Koučovia pomáhajú ľuďom zlepšovať výkon a skvalitňovať život.“

Vďaka koučingu získate :

– Lepší výkon, produktívnu a pozitívnu energiu
– Rozvíjanie osobnostného potenciálu
– Sebadôveru
– Tvorivé myslenie a motiváciu
– Zvýšenú schopnosť robiť efektívne rozhodnutia
– Väčšiu flexibilitu a adaptabilitu voči zmenám
– Schopnosť lepšie riešiť konflikty a mnohým dokážete predísť
– Schopnosť prekonávať všetky prekážky
– Schopnosť zachytiť AHA-momenty
– Nadobudnutie väčšieho prísunu inšpirácie
– Spoznáte samu seba
– Naučíte sa zvládať pracovný aj osobný život bez zbytočného stresu
– Schopnosť učiť sa nové veci
– Schopnosť robiť menej a mať viac
– Naučíte sa účinnej koncepcie, ktorá vás oslobodí
– Obrovský pocit šťastia, harmónie, vyrovnanosti

„Skúsenosť nie je to, čo sa človeku prihodí, ale to, ako si človek poradí s tým, čo sa mu prihodí.“
Aldous Huxley

Pomôžeme odhaľovať zdroje vašej vnútornej sily. Podporíme každú z vás.
Budeme vás viesť, pomáhať a inšpirovať. Naučíme vás nielen ako
uspieť, ale aj to, ako si to celé vychutnať.
Napíšte nám na bonfire@bonfire.sk a začnite so zmenou hneď teraz.