xxx

Ako si zriadiť jasle, škôlku, komunitu, DC – Banská Bystrica 23.07.2020

Workshop je určený pre všetky ženy, ktoré sa zaujímajú o podnikanie v oblasti starostlivosti o deti, vytvorenie si vlastnej škôlky jasiel, skupiny a podobne.Ponúkame Vám poradenstvo, ktoré Vám pomôže splniť si svoj sen. Zakladáme jasle, škôlky, kluby a pomáhame komunitám, pretože nám veľmi záleží na šťastí detí.Pomáhame vytvárať bezpečné miesta, odkiaľ si odnesú zážitky na celý život.Tejto činnosti sa venujeme už 7 rokov. Na našom stretnutí sa dozviete :
– ako čo najskôr založiť jasle, škôlku, komunitu …..- legislatívne podmienky, a ako si s nimi poradiť – čo je nevyhnuté pri štarte- ako sa flexibilne pohybovať v tomto svete – príklady z praxe

Termín 23.7.2020 Banská Bystrica o 15.00 hod
Miesto konania priebežne upresníme podľa počtu záujemcov. Cena za vstup je 99 Eur / pre členky klubu Bonfire 65 Eur V cene stretnutia máte zdarma 40 minútovú individuálnu konzultáciu v hodnote 60 EUR

Účasť je potrebné rezervovať na bonfire@bonfire.sk

xxx

Ako myslia bohatí a ako chudobní ?

Radi by sme dali do pozornosti 20 rozdielov podľa Steva Siebolda a zásad, ktorých sa drží Christy Walton

1. Priemerní ľudia sa domnievajú, že peniaze sú pôvodom všetkého zla. Bohatí sú presvedčení, že chudoba je pôvodom všetkého zla.

„Používa sa prozaické popisné označenie priemerný a bohatý človek. Neznamená to, že bohatý človek je automaticky nadpriemerný a podpriemerný človek nemôže byť bohatý. V oboch prípadoch je to čistý terminus technicus.“

„Ako priemerní sa označujú ľudia, ktorí prijali brainwashing – vyplachovanie mozgu. Jedna z ich téz znie: Bohatstvo je buď výsledkom šťastia alebo podvodu. Potom nechcú uveriť a prijať myšlienku, že by snáď niekto blízky z ich okolia mohol sám dosiahnuť úspech. Pokiaľ sa tak stane, ihneď ho ohovoria. Peniaze sú predsa od diabla a kazia charakter. Pritom sami, keď dôjde na platenie, sa často menia na diabla,žalúdok im zviera stres a o charaktere ich samotných dostatočne vypovedá to, že úspešných ľudí kameňujú závisťou. Než aby niekto vzlietol, radšej mu zrazia krídla. Tak poznám priemerného človeka. A podľa toho, že si nechá nahovoriť, aby bol spokojný s tým, kde je. Že sa nenarodil na šťastnej planéte a podobne. Bohatí vedia, že peniaze so šťastím nijako nesúvisia. Šťastie nezaručia. Umožnia utiecť od neistoty a mať život pokojnejší a slobodnejší.”

2. Priemerní ľudia osamostatnenie považujú za nežiaduce riziko. Bohatí ľudia naopak za nutnú cestu k zbohatnutiu.

„Keď priemernému človeku poradíte, aby odišiel zo zamestnania, v ktorom je nespokojný, nájde množstvo dôvodov, prečo to neurobiť. Najčastejšie hovorí, že je to hazard. Zamestnanie označuje za istotu, nahovára si, že ho zamestnávateľ potrebuje a že jeho prácu určite ocení keď nie finančne, tak aspoň vo svojej hlave. Je to zásadný omyl. Bohatí nezamestnávajú druhých, aby ich spasili. Do podnikania nikdy nemiešajú emócie. Čisto logicky využívajú pracovnú silu ochotnú zameniť svoj čas, tú najcennejšiu komoditu na svete, za peniaze. Ilúzia nepostrádateľnosti zamestnanca má chybný základ. Kto sa totiž na trhu nedokáže postarať sám o seba, nemôže si namýšľať, že sa úspešne postará o niekoho ďalšieho, napríklad o zamestnávateľa.”

3. Priemerní ľudia usudzujú, že predpokladom k zbohatnutiu je vzdelanie. Bohatí vedia, že o úspechu rozhodujú predovšetkým schopnosti.

„Pravdivá je myšlienka, že bohatstvo neprinesie magisterský titul alebo doktorát. Diplom je len nástroj, ktorý najskôr musíte vedieť uplatniť v praxi. Existuje množstvo chudobných absolventov univerzít, zatiaľ čo množstvo mojich veľmi bohatých priateľov nemá ani základné vzdelanie. Nie je to náhoda. Kto má školu života a sedliacky rozum, vyzná sa. Jednotné školstvo vychováva unifikovaných absolventov. Všetci sa učíme rovnako, všetci musia na skúškach odpovedať rovnako. Jedinečnosť a kreativita je potlačená v prospech poučiek a tabuliek. Sú to výborní teoretici, ale život potrebuje praktikov.“

4. Priemerní ľudia snívajú o starých dobrých časoch. Bohatí snívajú o budúcnosti.

„Priemerného človeka poznáte podľa toho, že velebí minulosť. De factosi nedokáže predstaviť lepší život ako v dobe, ktorú už zažil. Prečo? Minulosť je pre neho odskúšanou istotou. Nech už aj nebola ideálna, on sa bojí akejkoľvek neistoty. Nadáva na každú dobu, v ktorej žije. Predtým bývalo lepšie, zvykne hovorievať. To je sebadeštruktívne myslenie. Je pravdou, že kto verí, že svoje najlepšie dni má už za sebou, dožije život v nešťastí a depresiách. Bohatí ľudia naopak vedia, že tým, kým sú dnes, z nich urobila práve minulosť. A budúcnosť si môžu utvárať sami prostredníctvom súčasných snov, cieľov a nápadov.“

5. Priemerní ľudia sa spoliehajú na lotérie. Bohatí ľudia sa spoliehajú na seba.

“Fascinujú ma masy ľudí čakajúcich na ťah šťastných čísel modliacich sa v domnienke, že to je jediná cesta k prosperite. Veria, že Boh, vláda, ich nadriadený alebo životný partner vyrieši ich problémy. Bohatívsa na teoretickú náhodu nespoliehajú. Konajú. Svoje problémy si riešia sami, teda rýchlejšie a efektívnejšie. Štatistiky najlepšie vypovedajú o tom či je pravdepodobnejšie dosiahnutie bohatstva čakaním na jackpot, alebo podnikaním.”

6. Priemerní ľudia posudzujú peniaze emóciami. Bohatí ľudia logikou.

„Priemerní ľudia majú dojem, že pri dostatočnom majetku už nikdy nebudú musieť pracovať. Bohatí ľudia naopak dobre vedia, že peniaze sú ako potraviny. Pri dlhšom uskladnení strácajú na hodnote. Preto neprechovávajú k peniazom žiadny emotívny kult a pristupujú k nim vecne ako k nástroju na využitie okamžitých možností a príležitostí. Nič viac,nič menej. Kto sa s peniazmi nevie rozlúčiť, pomaly o ne prichádza a ochudobňuje sa.”

7. Priemerní ľudia poberajú peniaze prevažne za činnosť, ktorú nerobia radi. Bohatí berú peniaze za to, čo ich baví a teší.

„Najviac ma rozosmeje človek, ktorý sa čuduje: Ako môžeš pracovať 24 hodín denne? Čo si to za miliardárku? Veď sa máš horšie ako ja! Lenže to je jedna z najkrajších nuáns inteligentného zarábania peňazí: Beriete ich za to, čo máte radi. Keď niečo robíte radi, baví vás to a robíte to často. Keď to robíte často, viete to a ste úspešní. S tým prichádzajú peniaze, vaše nadšenie rastie a kruh sa uzatvára. Tempo zarábania peňazí sa zrýchľuje. Skrátka bohatí si najskôr zvolia cestu, ktorá ich baví, a potom hľadajú spôsob, ako za to, čo ich baví, dostanú zaplatené. Naopak priemerní chodia do práce vlastne len po peniaze, tretinu dňa strávia otrávení a dôsledku čoho im zarobené peniaze ani nerobia radosť.“

8. Priemerní ľudia si kladú nízke ciele, aby sa nesklamali. Bohatí naopak prijímajú vysoké výzvy.

„Predstavte si stometrovú trať. Jeden sa radšej nechce unaviť a do cieľa príde krokom. S tým, že ten čas mu stačí. Druhý sa zo všetkých síl snaží bežať čo najrýchlejšie. Kto pravdepodobne dosiahne lepší čas? Psychológovia bohužiaľ ľuďom odporúčajú, aby nemali vysoké očakávania od života. Kto si stavia nízke ciele, nemôže sa sklamať. Taký človek ale tiež nikdy nedosiahne svoj sen. Deti, ktoré od malička od piatej ráno korčuľujú, vypadajú ako blázni do chvíle, než sa z prvého z nich stane víťaz Stanleyovho poháru.”

9. Priemerní ľudia si myslia, že pre bohatstvo musia NIEČO urobiť. Bohatí vedia, že sa musia NIEKÝM stať.

„Doména Donalda Trumpa. Priemerný človek by po prvom, najneskôr po druhom bankrote všetko vzdal. Verí v rýchlu príčinu a následok. Keď niečo urobí a výsledok je negatívny, vzdá to. Ako pri diéte – za deň som neschudla, tak to asi nefunguje. Bohatí ľudia konajú presný opak. Neúspechy s vďačnosťou prijímajú. Prečo? Umožňujú im učiť sa zo svojich chýb a rásť so získanými skúsenosťami. Pravdou je, že strojcom bohatstva nie je výnimočný čin, ale výnimočný človek. Poučením z chýb narastá čoraz vyššia pravdepodobnosť, že si zlepšíte výsledky. Nezávisle na vonkajších okolnostiach, či je alebo nie je kríza. On (Donald Trump) sa jednoducho vyzná. Schopnosť zbohatnúť je know-how, pokora a schopnosť všímať si vlastné chyby a učiť sa z nich.“

10. Priemerní ľudia si myslia, že potrebujú kapitál, aby zarobili ďalšie peniaze. Bohatí ľudia bez okolkov použijú peniaze iných.

„Bez práce nie sú koláče, hovorí sa všade. Ale nikde sa už neuvádza, z čej práce. Osoba, ktorá vykoná všetku prácu, nemusí byť tou, ktorá inkasuje všetok zisk. Dokonca ani v zamestnaní to nikdy nie je ona. A osoba, ktorá poskytne celý kapitál, nemusí byť tou, ktorá dostane celý výnos. Bohatí ľudia sa nechávajú platiť za to, že sa vyznajú. A opäť sme pri tom: schopnosti sú viac ako vzdelanie. Pozrite sa, koľko už vyštudovalo advokátov. Všetci sa učili tie isté skriptá. Ale nie všetci sú rovnako úspešní.“

11. Priemerní ľudia žijú nad svoje možnosti. Bohatí ľudia pod svoje možnosti.

„U svokra som neustále počúvala: Toto si budem môcť dovoliť až keď budem bohatší. Oponovala som mu: Ale veď ste už jeden z najbohatších. On sa len usmieval. Týmto prístupom sa bohatí jednak neustále motivujú a jednak zbytočne nerozhadzujú. Pokiaľ si dnešní priemerní ľudia neváhajú kupovať auto na dlh, dom či dovolenku, ako by sa pri ekvivalentnej výške majetku mal chovať bohatý človek? Najbohatší ľudia vedia, že s každou neuváženou útratou ukrajujú zo svojej finančnej slobody. Keď si bohatý človek niečo zaobstará – lietadlo, ostrov a podobne – obvykle má opäť v úmysle nejaký obchod.“

12. Priemerní ľudia sa boja zažiadať si o peniaze. Bohatí vedia, že si žiadajú o slobodu.

„Priemerní ľudia sa chovajú, ako keby žiadne peniaze nepotrebovali. Nedokážu si vyjednať vyšší plat, nechajú sa okrádať. Bohatí ľudia sa neboja priznať, že peniaze sú zásadné, sú o nich ochotní dlho vyjednávať, pretože dokážu vyriešiť väčšinu problémov. Bez peňazí nevyriešite nič, čo sa s peniazmi vyriešiť dá. Peniaze dokážu oslobodiť.Keď ide o peniaze, emócie idú stranou. Prichádzajú chladné počty. Preto bohatí zarábajú.“

13. Priemerní ľudia sa radšej zabávajú ako vzdelávajú. Bohatí sa naopak radšej vzdelávajú ako zabávajú.

„Byt či dom bohatého človeka má obvykle veľkú čitáreň, knihovňu – vzdelávaciu pohotovosť. Títo ľudia si tiež svojich priateľov vyberajú tak, aby sa vzdelávali, poučili, inšpirovali, boli ešte úspešnejší. Priemerní ľudia o vzdelávanie nestoja. Radšej preferujú čítanie bulváru,klebiet, pozeranie zábavných programov v televízii. Sme ako konzervy – čím sa plníme, tým sme.“

14. Priemerní ľudia si myslia, že bohatí sú snobi, a preto ich neprijímajú. Bohatí ľudia prijímajú len prínosných, pozitívne naladenýchľudí.

„Nákaza negatívnym vzťahom k peniazom je vizitkou priemernosti. Bohatí si takých ľudí nepripúšťajú k telu, nechcú počúvať ich problémy, veštby o skaze a beznádeji. Prečo by mali čokoľvek počúvať od ľudí, ktorých výsledky najlepšie vypovedajú o tom, koľko sú hodné ich rady? A ešte paradox so značkovými odevmi: Kto ich nosí, býva označovaný za snoba. Pritom priemerní ľudia sa ešte viac snažia obliekať značkovo, niektorí kvôli tomu dokonca neváhajú nosiť falšované oblečenie. Na jednej strane sa tak snažia vyrovnať bohatým a na druhej strane ich dehonestujú. Zvláštna schizofrénia.“

15. Priemerní ľudia počítajú úspory. Bohatí ľudia počítajú zárobky.

„Dokonale zjavné je to práve teraz, v období krízy cash flow. Bohatí by obrátili naruby posledný cent, aby využili príležitosti k investícii.Čím menej peňazí majú, tým viac premýšľajú. Čím viac ich majú, tým väčšie ciele potrebujú, aby sa rozhýbali k aktivite. V kríze sa totiž vždy výhodne nakupuje. Priemerní ľudia sa ale krízy boja, vnímajú to slovo negatívne. Kríza je príležitosť. Priemerní ľudia v každej príležitosti vidia prekážku. Bohatí v každej prekážke vidia príležitosť.Preto počas krízy zarábajú ešte viac. Inými slovami: Priemerní ľudia sa snažia peniaze zadržiavať, bohatí sa ich naopak snažia čo najviac investovať.“

16. Priemerní ľudia hrajú na istotu. Bohatí ľudia premýšľajú, kedy zariskovať.

„Mať strach z chyby znamená nevykročiť. Pravdou je, že každý investor stratil peniaze na nejakej príležitosti. Ale získal poučenie. Nabudúce zainvestoval múdrejšie. Bohatým neprekáža riskovať. Bez ohľadu na to, čo sa stane, niečo získajú. Matematicky sa dá konštatovať, že vidina výnosu býva finančne zaujímavejšia ako istota, ktorá nič neprinesie. Ale zdôrazňujú: Toto nie je stávkovanie na hokejový výsledok alebo v lotérii.“

17. Priemerní ľudia hľadajú vo finančníctve logiku a stratégiu. Bohatí ľudia veria, že trhy sú riadené emóciami a chamtivosťou.

„Musím potvrdiť, že kto investuje do akcií, vie, že neexistuje zaručená stratégia. Finančné trhy sú samostatné živé organizmy. Je známe, že ich poháňa strach a chamtivosť, tie majú vplyv na obchody a trendy. Toto vedomie im v akejkoľvek dobe umožňuje násobiť investičný majetok. Hovorí to aj autor týchto zásad Steven Siebold.“

18. Priemerní ľudia sa cítia dobre, keď majú pokoj. Bohatí sa cítia dobre v zhone.

„Neistota, riziko. Elitní futbalisti, ktorých obdivujeme, v najťažšej chvíli zoberú loptu a zodpovednosť do vlastných rúk a idú kopať pokutový kop. Vedia, že bez rizika nič nedosiahnu. Vedia, že stať sa najlepším nie je zadarmo, niečo je pre to nutné urobiť, zostať celý život v pohodlnom závetrí je pre nich devastujúce. Keď urobia chybu, poučia sa. Čím útrpnejšia je cesta, tým slastnejšia je odmena. Posteľ je najmäkšia po namáhavej ceste. Bezpečný exekútor pokutových kopov, ktorý má tiež vyšší plat, sa rodí len cvikom. Aj preto sa Donald Trump stal miliardárom druhý krát rýchlejšie ako prvý krát.“

19. Priemerní ľudia odmietajú spojenie medzi peniazmi a zdravím. Bohatí ľudia vedia, že peniaze môžu zachrániť život.

„Peniaze nie sú všetko, hlavné je zdravie – tieto vety sú lož. Bohatí ľudia majú celoročné členstvo na súkromnej klinike s garanciou 24 hodinového prístupu ku všetkým špecialistom, ktorí sa starajú len o malú skupinu klientov, takže majú istotu, že v prípade akéhokoľvek náhleho problému o nich bude okamžite postarané. Za peniaze si kúpite nielen zdravie, ale aj život. Spýtajte sa Billa Gatesa, koľko detských životov už v Afrike zachránil.“

20. Priemerní ľudia volia medzi rodinou a kariérou. Bohatí vedia, že môžu mať všetko.

„Najmenej času na rodinu majú zamestnaní ľudia. Bohatí majú na výber.Môžu mať všetko, čo chcú, pokiaľ príjmu výzvu a vďaka tomu, čo vedia, sa vydajú za cieľom, ktorý si stanovili. Neviem ako u vás, ale v USA je väčšie percento rozvodov v rodinách, ktoré nemajú dostatok peňazí.“

V zlých sociálnych podmienkach a bez vzdelania vyrástol rad miliardárov, ktorých príbehy a spovede pravidelne prináša každé vydanie časopisu FC. „Keď ste na tom horšie ako iní, je to najväčší dar. Motivácia, motor. Z takých ľudí sa nakoniec stávajú miliardári. Tak ako v športe často víťazia outsideri. Majú veľký sen a silu.“ povedal v rozhovore pre časopis FC Ralph Lifshitz, Američan s bieloruskými koreňmi. Pardon, dnes známejší ako módny návrhár Ralph Lauren.

xxx

Spája a poháňa nás nadšenie. Vytvárame spoločnú víziu, ktorou je spokojná, naplnená, bohatá, žiarivá, sebavedomá a spokojná žena, ktorá žije šťastne a v harmónii. Plní svoje poslanie a obohacuje život ostatným.

xxx

Programy, ktoré vytvárame môžu byť tvojim veľkým sprievodcom a oporou. Otvárame novú dimenziu ženstva. Sme miestom, kde sa ženy stretávajú, podporujú, inšpirujú a pomáhajú si navzájom.

xxx

Zamyslite sa nad slovami Meryl Streep


Za svoju vibráciu nesieme zodpovednosť sami

“Už nemám trpezlivosť pre niektoré veci – nie preto, že by som bola arogantná, ale jednoducho som už v živote dosiahla bod, kedy nemienim mrhať časom na niečo, čo mi robí zle alebo ma vytáča. Už nemám trpezlivosť s cynizmom, prehnanou kritikou a požiadavkami hocijakého druhu. Stratila som chuť ulahodiť tým, čo ma nemajú radi, milovať tých, čo nemilujú mňa, a usmievať sa na tých, čo sa nemienia usmiať na mňa. Už ani minútku neminiem na tých, čo klamú alebo sa snažia manipulovať. Rozhodla som sa netolerovať pretvárku, pokrytectvo, nečestnosť a lacné lichôtky. Netolerujem selektívnu úžasnosť ani akademickú aroganciu. Neprispôsobujem sa ani ľudovým klebetám. Nenávidím konflikty a porovnávanie. Verím v svet protikladov a preto sa vyhýbam ľuďom s tvrdou, neústupčivou osobnosťou. U priateľov nemám rada nelojálnosť a zradu. Nevychádzam s tými, ktorí nevedia pochváliť alebo povzbudiť. Nafukovanie ma nudí a mám problém akceptovať tých, čo nemajú radi zvieratá. A navyše nemám trpezlivosť s tými, čo si ju nezaslúžia.”

xxx

Čo robí ženu skutočne neodolateľnou ?

Upravená žena pôsobí príťažlivo, ale nemusí to byť pravidlo. 
Pokiaľ jej chýba iskra a kúzlo osobnosti, nepomôže jej ani ten najlepší make up na svete. 
V čom teda je to tajomstvo?

Pravdou je, že v tom nie sú žiadne zázračné kozmetické novinky, ani procedúry. Je v tom oveľa viac.

Ženy majú v sebe obrovskú silu. A pokiaľ samé seba milujú a plne si dôverujú, všetko sa im deje podľa ich predstáv. V každej žene je skrytá bohyňa. Stačí ju v sebe prebudiť. Byť bohyňou znamená byť nezávislou a milujúcou.

Ženy robí najviac atraktívnymi jej odvaha a vnútorná nezávislosť.

Žena, ktorá je plná vášne, je jasným svetlom v očiach druhých. Dnešné ženy žijú životy bez vášne, nudné, skľučujúce, nenaplnené. Všetky svoje radosti a potreby odsúvajú na neskôr, ale väčšinou sa k nim aj tak nedostanú. Pretože si nevážia samé seba. Pre ženu je ťažké sa na chvíľu zastaviť a robiť veci, ktoré jej prinášajú radosť. A to je chyba. Vtedy vôbec nežijú.Žena, ktorá si vždy nájde hoci len kúsok času pre nasledovanie svojej vášne, rozumie jednej dôležitej veci. A to, že život je príliš vzácny na to, aby cez neho prefrčala beztoho, aby si ho užila.

Užite si život plnými dúškami, skúste všetko čo Vám ponúka a nie len svojho partnera a deti, ale zamerajte sa aj na seba. Je to o vášni k životu, radosti a neodolateľnej príťažlivosti. Život bez vášne je umieranie, je to ako čakanie na smrť. Myslite na to. Uvidíte, aké to robí zázraky. Vkladajte nadšenie do všetkého čo robíte, na všetko čoho sa dotknete. Bez ohľadu na úlohu, ktorá je pred Vami, vložte do nej toľko nadšenia a energie, koľko len môžete. A vlastne venujte všetkým úlohám behom dňa plnú pozornosť. Čokoľvek robíte dajte do toho všetko. Akonáhle vykonáte túto zmenu, zapáli to vo Vás inovatívne nápady a kreatívne postrehy v takej miere, že sami nebudete chcieť uveriť. A priznajme si to, vášeň je nákazlivá. Keď ste plná života, energická a vo Vašom živote je toľko vášne, ľudia naokolo si to všimnú a budú to chcieť tiež, budú chcieť byť súčasťou nech už robíte čokoľvek. Začnite milovať samé seba a až potom dokážete skutočne milovať aj ostatných. Žena rozumejúca tomu, ako dávať a prijať lásku, je oveľa žiadanejšou ako žena, ktorá jej nemá príliš veľa na rozdávanie. Chlad ženy je odpudzujúci, hoci by išlo o najkrajšiu ženu sveta.

Vedomosti sú samostatnosť a samostatnosť je sexi. Vyhľadávanie znalostí, pravdy a zveľaďovanie svojej mysle je pre ľudskú existenciu nielen atraktívne, ale aj nutné.

Ďalšou vecou je radosť, radosť zo života, z rôznych maličkostí, z úsmevu, z objatia alebo prívetivého pozdravu. Radosť je úžasné čaro, ktoré nám pridá nie len úsmev na tvári, ale aj osvieži našu strnulosť, rozprúdi energiu a hlavne poteší našu dušu. Radosť je o tom, že sa príjmete také aké ste. Nesnažte sa prispôsobiť predstavám druhých ľudí. Buďte samé sebou, žite podľa svojich predstáv a nenechajte sa zastrašovať inými. Žite v radosti a láske. Tešte sa, smejte, robte bláznivé veci – teda ŽITE.

Sebadôvera ženy je magnetom na všetko pozitívne. Žena, ktorá má dostatok sebadôvery nečaká na pochvalu a uznanie od ostatných. Vie o nich sama a uvedomuje si to.Sebadôvera je o tom, že sa žena cíti hrdá na to, ako vyzerá, hovorí, myslí alebo koná. Žena, ktorá nepotrebuje uistenie druhých ľudí na to, aby sa cítila na seba hrdá, je nekonečne viac príťažlivá ako žena, ktorá neustále vyhľadáva uznanie druhých.

Energia ženy patrí medzi tie najmocnejšie. Žena, ktorá má vitalitu a chuť do života ako nikto iný, by mala byť idealizovaná. Keď žena nasleduje svoju vášeň, ukazuje svoj súcit, riadi sa svojim intelektom, udržiava si zmysel pre dobrodružstvo, odmieta sa vzdať a považuje sa za hodnotnú, potom jej energia bude iskrou, ktorá rozsvieti každého a všetko okolo seba.

Pokiaľ sa chcete riadiť týmito bodmi, ale neviete ako na to, neváhajte a kontaktujte nás. Zaslúžite si len to najlepšie.

xxx

Sila ženskej energie a podstata ženy…

Dnes pridávam tento článoček, ktorý je venovaný všetkým ženám, aby si uvedomili svoju hodnotu a to, čím všetkým sme ako “ženy” boli obdarené….

Jednou z mojich úloh, ako aj väčšiny žien, je naučiť sa žiť v mojej ženskej energii. V tomto mužskom svete sme sa posunuli viac do mužskej energie. A stojí nás to veľa síl, pretože sa snažíme byť zároveň ženami aj mužmi. A hlavne, žena nikdy nebude taký dobrý muž ako je muž. Jednoducho to nefunguje. Preto má veľa žien gynekologické problémy.Emancipácia bol normálny vývinový krok pri získavaní rovnoprávneho postavenia. Lenže rovnoprávny neznamená rovnaký.

Aké sú rozdiely medzi mužmi a ženami?

Muži sú aktívni, ambiciózni, prevažne logickí, orientovaní na veľkú aktivitu a veľký výdaj energie naraz, ženy sú v porovnaní s mužmi ustráchanejšie, citlivejšie a starostlivejšie,čo je podmienené predovšetkým geneticky.

Ženy by mali byť skôr pasívne, jemné, emocionálne, prijímajúce … čo neznie nijak úžasne z pohľadu možností,ako si uspokojovať svoje potreby cez tieto vlastnosti. Problém je v pomenovaní a v tom, že mužský svet si tieto vlastnosti necení a mnohé ženy nevedia tieto vlastnosti používať. Je to ako keď máte hudobný talent, ale ľudí hudba príliš nezaujíma a tak sa nenaučíte hrať na žiadny hudobný nástroj a vyrábate klince, aj keď veľmi manuálne zruční nie ste. Tak mnohé z nás žijeme.

Pasívna je zavádzajúce pomenovanie. Lepšie pomenovanie by bolo prijímajúca či vnímajúca, pretože ženy majú oveľa väčší dar intuície. Môže sa zdať, že byť prijímajúcou nás stavia do pozície, kde strácame kontrolu. Je to preto, že ciele takto dosahujeme nepriamo. Miesto, aby sme konali, mali by sme sa naučiť rozlišovať, čo je dobré a čo zlé a nechať konať muža. Na to však potrebujeme, aby bol medzi mužom a ženou vytvorený vzťah plný dôvery a podpory – čo sú opäť schopnosti ženy. Muža je treba oceniť, aj keď si myslíme, že nie je za čo – lebo len žena, čo si svojho muža váži, v ňom prebudí pravého muža,ktorý sa o ňu bude starať. Muž sa chce starať o ženu … ale musí za to dostať lásku. Muži sú v zásade jednoduchí. Verte či nie, potrebujú od nás len lásku (pozornosť, podporu a uznanie). A čo väčšinou robíme my? Vnímame hlavne ich chyby a kritizujeme ich.

Žena má jednu dôležitú funkciu – priviesť muža k jeho duchovnej podstate. A to sa dá jedine láskou.

 Podstata ženskosti

Na mojej ceste hľadania ženskej podstaty stretám mnoho žien,ktoré sú dobrovoľne či proti svojej vôli na podobnej ceste,rozhodla som sa preto o niektoré poznatky s Vami podeliť. So ženskosťou sú spojené určité atribúty a našou úlohou je ich pochopiť a naučiť sa ich optimálne žiť:

Kontinuálny výdaj energie a neukončenosť

Žena tým, že rodí deti a musí sa o ne starať, je stavaná na nepretržitý výdaj energie. Oproti mužovi, ktorý funguje na 2 fázy (maximálny výkon a vypnutie, kedy sa regeneruje a dobíja).Toto si žena pri starostlivosti o deti nemôže dovoliť. Preto sa ale musí aj naučiť so svojou energiou zaobchádzať hospodárnejšie. Tlakom spoločnosti sme nútené hľadať tak ako muži uspokojenie v dokončených veciach, aj keď nám to vôbec nieje prirodzené. (Priznám sa, že toto pre mňa nie je jednoduchý aspekt, keďže som si rozvinula silnú potrebu ukončovať veci a potom ma ide poraziť pri všetkých ženských činnostiach, ktoré jednoducho nemajú koniec – ako napr. upratovanie Neprijatie tohto aspektu vraj spôsobuje bolestivú a nepravidelnú menštruáciu.

Láska a neha

Láska v žene je pre muža ako zdroj svetla pre mušky. Niekde som čítala, že muž sám má prístup k láske len cez ženu(najprv cez matku a neskôr cez partnerku). To znamená, že ak mu ju ako trest odoprieme, muž nám ju sám od seba nedá. Vie nám ju len vrátiť. A nechcite od muža lásku, ktorú si neviete dať sami. Tuje to vždy ťahanie za kratší koniec.

Radosť a spokojnosť (Prispôsobivosť)

Táto kvalita nie je o tom, že spravíte všetko o čo vás partner požiada. Je to o tom, že nech sú veci aké sú, viete v nich nájsť to pozitívne. Nech je okolo hromobitie, vy viete vytvoriť malú oázu pokoja a harmónie. Nič nie je pre muža príťažlivejšie ako veselá, spokojná žena. Sami seba sa spýtajte, ako často vidí váš partner takúto ženu po príchode domov. Sama som zvykla mať v tomto ohľade dosť zle skóre.

Ušľachtilosť

Žena sa má snažiť byť vždy elegantnou, tou perlou, aby si ju muž vážil. Len pre takú ženu sa muž bude snažiť dosiahnuť viac. Čím viac budete prejavovať mužské vlastnosti (a ich neduhy), tým viac vás muž bude vnímať ako muža a nebude vás vnímať ako ženu. Nebude chcieť byť pre Vás lepší. Tu si treba dať pozor na morálnu nadradenosť, ktorá je nám žiaľ ženám často vlastná a často ruinuje vzťah.

Súcit a empatia

Muž je vo svojej podstate tvor egoistický (Keď to niekde spomeniem, typická reakcia je “Ja som si myslela, že len ten môj”). Je tak postavený, aby mohol ísť do vonkajšieho sveta a“bojovať” s inými mužmi o lepšie postavenie, prestíž a hmotné zabezpečenie a nepochybovať pri tom o sebe. Tým by boj vopred prehral. Naopak, empatia je žene vlastná a je pre muža veľmi príťažlivá, nakoľko v nej vidí záujem o jeho osobu. Ako získať pochopenie zo strany muža? V prvom rade, ho musíte najprv vy prejaviť mužovi. A keď od muža niečo chcete, povedzte mu to jasne a úplne konkrétne, inak si to muž nedomyslí (na empatiu nemá totiž ani jednú jedinú bunku – to píšem pre tie, ktoréešte stále dúfajú, že muža naučia predpokladať a odhadovať vlastné stavy a potreby).

Premenlivosť

Schopnosť ženy meniť roly, niekedy byť starostlivá ako matka,inokedy detsky rozpustilá, potom zase vášnivá, to na muža pôsobí ako magnet.

Túžby a priania ženy

Dobrá správa Pre muža, ktorý dostáva od nás všetku lásku a pozornosť, nie je väčším potešením, ako plniť naše priania. Ale má to tiež svoje pravidlá, o ktorých napíšem neskôr. V každom prípade, toto je presne to, že žena je krkom svojho muža. Keď spraví muža hlavou – tým úžasným a dôležitým, muž na oplátku urobí všetko preto, aby rozžiaril jej oči.

Skúste si sami prejsť tieto ženské atribúty, nakoľko ste v nich doma a nakoľko ste sa od nich vzdialili.

K prekážkam a k ceste o nájdení rovnováhy s mužmi sa ešte vrátim. Z mojej skúsenosti je to predovšetkým o prijatí muža takého aký je a o prekonaní vlastného ega, keď chceme, aby muž bol ten prvý, kto urobí ten krok. Lenže … kocky boli hodené inak tým, že sme sa narodili ako ženy.

Prajem Vám veľa lásky a harmónie pri objavovaní svojej ženskej podstaty!